Meni
Korpa 0

Pravne informacije

MEGApopust pruža interaktivnu onlajn uslugu putem Internet strana na domenu megapopust.rs, kojim upravlja firma Sconto Import Ltd (u tekstu dalje kad se spominju zajedno - MEGApopust) na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informativnih usluga, upravljanja sadržajem i sprovođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajedno pružaju MEGApopust, pridružene firme i treće strane. Pod pojmom „Internet strane“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internet strane koje se nalaze u okviru domena megapopust.rs.

UOPŠTENO

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet strana megapopust.rs od strane Krajnjih korisnika. Korišćenjem ovih Internet strana (osim u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa ovde iznešenim uslovima i pravilima, te pristaju na korišćenje Internet strana megapopust.rs u skladu sa njima. Pravo korišćenja ovih Internet strana je lično pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet uopšteno govoreći sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole firme Sconto Import Ltd. Stoga, MEGApopust ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kog može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj firme Sconto Import Ltd da ove Internet strane učini dostupnim 24 sata dnveno i to 7 dana u nedelji, Internet strane ponekad možda neće biti dostupne zbog bilo kog razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole firme Sconto Import Ltd, pristup Internet stranama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. MEGApopust zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Nadalje, MEGApopust može prestati da šalje i bilo koji deo informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može da promeni ili ukine bilo koji način prenosa podataka, kao i da promeni brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Korišćenjem ovih Internet strana izjavljujete da ste upoznati i saglasni sa ovde iznešenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe ovih Internet strana.

PROMENA USLOVA

MEGApopust zadržava pravo da u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, može ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Takve izmene mogu između ostalog uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Zato savetujemo korisnike da s vremena na vreme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavi o poverljivosti podataka, kako bi ostali informisani o takvim promenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka, i vi nastavite da koristite naše Internet strane, podrazumeva se da prihvatate Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmena ili brisanje uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korišćenje ovih Internet strana od strane Krajnjeg korisnika nakon takvog obaveštenja podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

OPREMA

Krajnji korisnik je odgovoran za pribavljanje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovih Internet strana, te sve sa tim povezane troškove. MEGApopust nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih Internet strana.

PONAŠANJE KRAJNJEG KORISNIKA

Ove Internet strane, kao i bilo koje druge strane, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljašnih veza sa Internet stranama megapopust.rs privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internet strana mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Iako podržavamo i potičemo komunikaciju i međusobnu interakciju korisnika putem Internet strana megapopust.rs, zahtevamo i očekujemo od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi sa korišćenjem ovih Internet strana budu u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih Internet strana objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji potiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja firme Sconto Import Ltd sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj oceni firme Sconto Import Ltd ograničava ili onemogućuje bilo kog drugog Krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim Internet stranama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme da koristi ove Internet strane za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne propagande, uključujući pozivanje korisnika ovih Internet strana na to da postanu članovi druge onlajn ili oflajn usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju firmi Sconto Import Ltd

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Svi materijali koji se nalaze na megapopust.rs internet stranama ekskluzivno su pravo firme Sconto Import Ltd, ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNET STRANA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA FIRME Sconto Import Ltd STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kog drugog oblika intelektualnog vlasništva, te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinioca. Ove Internet strane sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj internet strana megapopust.rs, a u skladu s propisima Republike Srbije. MEGApopust je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedeni materijal, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja firme Sconto Import Ltd i nosioca autorskog prava. Krajnji korisnik neće na ovim Internet stranama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. MEGApopust nema nikakvu obavezu da obaveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupan deo ovih Internet strana, Krajnji korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima izričito dao firmi Sconto Import Ltd besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo firmi Sconto Import Ltd da može menjati, kopirati, objaviti i distribuisati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim Internet stranama. Uslovi navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist firme Sconto Import Ltd, kao i njenih predstavništava, povezanih društava i trećih davalaca usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo da direktno i u vlastito ime sprovodi te uslove.

IZJAVA O GARANCIJI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korišćenje ovih internet strana isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni MEGApopust, njeni ogranci, kao ni jedan od njihovih zaposlenih, agenata, trećih davalaca usluga ili licenciranih firmi ne garantuju da upotreba ove internet strane neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti garantuju za (i) posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet strane, ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internet strana. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da firma Sconto Import Ltd nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku. Ni u kom slučaju firma Sconto Import Ltd, ili drugo fizičko ili pravno lice uključeno u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet strana, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet strana. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet strana. Uz prethodno navedene uslove, ni firma Sconto Import Ltd, ni njeni ogranci, pružaoci informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internet straniama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Ni jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Firma Sconto Import Ltd nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na ove internet strane. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može se smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane firme Sconto Import Ltd MEGApopust zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kog sadržaja za koji oceni da je neprikladan.

NADZOR

MEGApopust ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internet stranama, uključujući bilo koje čet sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao deo ovih Internet strana, a kako bi osigurala usklađenost sa i pridržavanje ovih Uslova korišćenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane firme Sconto Import Ltd, kao i usklađenost sa bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, MEGApopust zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala koji prema sopstvenoj diskrecionoj proceni, nađe da nije u skladu sa ovde postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način neadekvatan.

PRIVATNOST

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocene, komentari, privatne poruke, čet sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne a ne privatne prirode, i da stoga radnici Sconto Import Ltd mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Kako MEGApopust ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama, MEGApopust specifično negira bilo kakvu odgovornost u vezi Zajednica i za bilo kakve radnje koje su posledica učestvovanja Krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Bilo kakva komunikacija koju Krajnji korisnik objavi na MEGApopust sistemu (bilo da se radi o čet sobi, grupi za diskusiju, forumu ili slično) se smatra da nije poverljiva. Ako određene web strane dozvoljavaju objavu komunikacija koje će MEGApopust tretirati kao poverljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovoj Internet strani, Krajnji korisnik daje firmi Sconto Import Ltd pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o poverljivosti podataka firme Sconto Import Ltd i stranu megapopust.rs.

DECA

Osobama mlađim od 13 godina nije dozvoljeno korišćenje strane Megapopust niti mi sa namerom skupljamo lične podatke osoba mlađih od 13 godina. Očuvanje privatnosti dece nam je jako važno, pa ukoliko saznamo da korisnik ima manje od 13 godina, mi ćemo preduzeti mere da zauvek uklonimo njegove podatke iz naše baze podataka. Preporučujemo da deca između 13 i 18 godina dobiju dopuštenje od roditelja pre korišćenja i davanja informacija preko interneta. Ukoliko koristite Megapopust.rs, potvrđujete da ste punoletni, ili da imate najmanje 13 godina i dopuštenje od roditelja.

LICENCIRANJE

Objavom na ili putem ovih Internet strana Krajnji korisnik je firmi Sconto Import Ltd dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i ne-ekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, sprovođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kom obliku, na bilo kom mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te deljenje takvih prava sa višestrukim deliocima te licence.

NAKNADA ŠTETE

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim firmu Sconto Import Ltd, njene ogranke, njihove odgovorne osobe, zaposlene i agente, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ovih Internet strana od strane Krajnjeg korisnika.

PREKID POSLOVNOG ODNOSA

MEGApopust može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku. MEGApopust zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje firma Sconto Import Ltd, prema svojoj diskrecionoj proceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepridržavanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa, uslovi prethodnih Poglavlja neće prestati da vrede između Krajnjeg korisnika i Sconto Import Ltd

ŽIGOVI

MEGApopust je registrovani žig firme Sconto Import Ltd te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na MEGApopust sistemu intelektualno su vlasništvo njihovih nosioca.

SADRŽAJ TREĆIH STRANA

MEGApopust, slično kao i pružaoci Internet usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Prema tome, MEGApopust nema više uređivačke kontrole nad tim sadržajem nego što je ima javna biblioteka, knjižara ili kiosk. Bilo kakva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne davaoce informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od firme Sconto Import Ltd ni MEGApopust, niti bilo koji treći davalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost, ili korisnost bilo kog sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu. U mnogim slučajevima, sadržaj koji je dostupan na ovim Internet stranama predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg davaoca informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa firmom Sconto Import Ltd MEGApopust ne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjave koji su objavljeni na MEGApopust internet stranama, od strane bilo koga ko nije ovlašćen MEGApopust zaposleni, ili koji ne deluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uslovima MEGApopust neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene putem MEGApopust sistema. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da proceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem MEGApopust sistema. MEGApopust sadrži linkove ka web stranama trećih strana koje održavaju drugi davaoci sadržaja. Ovi linkovi su postavljeni samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane firme Sconto Import Ltd sadržaja na stranicama trećih strana, i time MEGApopust izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranama trećih lica, čini to na svoju odgovornost. Ukoliko sa firmom Sconto Import Ltd nemate potpisan sporazum koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smete postaviti link ka megapopust.rs internet stranama sa bilo koje druge internet strane. MEGApopust zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kog linka u bilo kom trenutku, a prema sopstvenoj diskrecionoj proceni.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU

U ime Sconto Import Ltd obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

RAZNO

Naslovi poglavlja korišćeni u ovim Uslovima korišćenja služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utiču na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uslova ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, i preostali delovi ovih Uslova će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. Sedište firme Sconto Import Ltd je u Doncasteru, u Velikoj Britaniji. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja ovih Internet strana (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Doncasteru, i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Velike Britanije. Korišćenjem ovih Internet strana Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim sprovođenjem, u nadležnosti suda u Doncasteru.

OSNOVNI PODACI

Sconto Import Ltd
Dept 1200, 43 Owston Road
Doncaster DN6 8DA
Velika Britanija
Company nr. 10577321

TEL: +385(0)21/471-044
E-mail: info@megapopust.rs